Placeholder image
Placeholder image

Renseeffekt:
Nedenfor vises skjematisk hvordan Fairfaxmaskinen renser inneluften vi puster i, etter hvert som inneluften filtreres gjennom det patenterte 5-trinns filtersystemet med hele 52 liter luft i sekundet.Fairfaxmotorens kjøleluft:
I tillegg til sitt unike filtersystem, er Fairfaxmaskinen konstruert slik at motoren blir kjølet av to helt separate luftstrømmer, motorens "kjøleluft" i eget inntak, samt "rengjøringsluften".

Dette betyr at motoren til enhver tid har maksimal kjøling, noe som skiller Fairfax fra andre maskiner som stort sett arbeider med redusert luftgjennomstrømning, og dermed redusert kjøling.

Kjøleluften på de fleste tradisjonelle maskiner er den samme luften som først har passert en støvsugerpose eller vannbeholder, for deretter å kjøle motoren.

Som de fleste av oss vet er denne luften på ingen måte ren, den er støvfylt, og en stor mengde at dette støvet vil avsettes i motoren. Dersom man åpner opp en tradisjonell maskin og ser inn i motoren, så vil de fleste få sjokk.

Støvet har lagt seg i lagre, rotor, børster, viklinger og overalt der luften kommer til.

Dette fører til økt temperatur som er med på å begrense motorens levetid, med slitasje på børster, lameller, lagre og øvrige motordeler.

Når en motor arbeider med stor motstand eller hard belastning, vil dette medføre at motoren arbeider tyngre - energiforbruket øker, og derved den omsatte effekten i motoren.

Denne effekten omsettes til varme, slik at motorens arbeidstemperatur øker betraktelig.

På tradisjonelle maskiner med tette filtere, blir hele maskinen varm som følge av dette, noe som igjen fører til økt slitasje på motoren. I tillegg til at en støvbelagt motor er brannfarlig, avgir også brent støv helsefarlige gasser.
Motor:
* 2,5 HK smørefri høyhastighetsmotor.
* Dobbel luftavkjøling. (By-pass motor.)
* 8,4-10,0 AMPS
* 24 000 omdreininger pr. min.
* 5 ganger mer enn en mixmaster.
* Suger mer enn 3 000 liter luft pr. min.
* Over 52 liter luft pr. sekund.
* Motorkuppel av rustfritt slagkraftig stål.

Beholder:
* 9,5 liters kapasitet.
* Slagkraftig polyethyleneplast.


Filter 1 / Fairfaxposen:
I tillegg til å være en oppsamlingspose for store partikler, fungerer også Fairfaxposen som et forfilter som fanger opp en del av de partiklene som ellers ville ha tettet til finere filtre før tiden.

Fairfaxposen er også impregnert med et bakteriedrepende middel.

Kapasiteten er på hele 9,5 liter.


Filter 2 / Cellulosefilter:
Fanger opp mindre støvpartikler som slipper gjennom forfilterposen.

Består av 17 lag kryssvevd naturfiber som er komprimert under 6 tonns trykk og må ikke sammenlignes med vanlig papirfilter.

Renseeffekt på 95,73%


Filter 3 / Sateen tøyfilter:
Permanent, klassifisert statisk filter.

Effektivitet på bedre enn 96 % oppfanging av partikler som er mindre enn 0,1 mikron.


Filter 4 / Elektrostatisk filter:
Effektiviteten i det elektrostatiske mikrofilteret viser seg ved tester å være bedre enn 99,9999 % mot vanskelig fangbare og ekstremt små partikler som bl.a. virus og bakterier.

Samme filter som benyttes i respiratorer, anestesiapparater, laserkirurgiapparater og inkubasjonsapparater.
Filter 5 / Polysorb Carbonfilter:
Består av aktivt Carbon impregnert med "Polysorb (™)" og er spesialutviklet for å fjerne lukter og helseskadelige gasser.
Placeholder image
Placeholder image